პროექტი „მედიის კრიტიკა: ახალგაზრდა ჟურნალისტები მედიის გასაძლიერებლად“  

პროექტის მიზნები და ამოცანებია:

  • მედიის პროფესიული კრიტიკის განვითარების ხელშეწყობა;
  • მედიის აქტუალურ საკითხებზე დისკუსიის ახალი პლატფორმების შექმნა;
  • დამწყები და პროფესიონალი ჟურნალისტების (მენტორების) ერთობლივი ინოვაციური პროექტების შექმნის ხელშეწყობა;
  • დამწყები ჟურნალისტებისთვის პროფესიული ქსელის გაფართოების ხელშეწყობა;
  • პროფესიული კრიტიკით მედიის ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;

პროექტი ხორციელდება „DW Akademie“-ის  მხარდაჭერით