მედიის და კომუნიკაციის საგანმანათლებლო და კვლევითი ცენტრი თანამშრომლობს ბენეფიციარებთან, სამთავრობო და არასამთავრობო, საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან;

ცენტრის პარტნიორია მედიის განვითარების საერთაშორისო ორგანიზაცია “დოიჩე ველე აკადემია” (Deutsche Welle Akademie)

სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში ცენტრი თანამშრომლობს კავკასიის მედიის სკოლასთან

DW_Akademie                                CU_logo