2016 წელს დაგეგმილია:

 1. პროექტი „მედიის კრიტიკა: ახალგაზრდა ჟურნალისტები მედიის გაძლიერებისთვის“  

პროექტის მიზნები და ამოცანებია:

 • მედიის პროფესიული კრიტიკის განვითარების ხელშეწყობა;
 • მედიის აქტუალურ საკითხებზე დისკუსიის ახალი პლატფორმების შექმნა და განვითარება;
 • დამწყები და პროფესიონალი ჟურნალისტების (მენტორების) ერთობლივი ინოვაციური პროექტების შექმნის ხელშეწყობა;
 • დამწყები ჟურნალისტებისთვის პროფესიული ქსელის გაფართოების ხელშეწყობა;
 • პროფესიული კრიტიკით მედიის ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;

პროექტი ხორციელდება „დოიჩე ველე აკადემიის“ დაფინანსებით.

2. პროექტი – სამხრეთ კავკასიის საერთაშორისო კონფერენცია SCC2016 „ახალი სტანდარტები და მიდგომები: ჟურნალისტური განათლება, მედიის და მასკომუნიკაციის კვლევები“

თარიღი: 10 ნოემბერი, 2016

„მედიის და კომუნიკაციის საგანმანათლებლო და კვლევითი ცენტრი“ აღნიშნულ პროექტს ახორციელებს მედიის განვითარების საერთაშორისო ორგანიზაციის „დოიჩე ველე აკადემიის“ დაფინანსებით და კავკასიის მედიის სკოლის მხარდაჭერით.

კონფერენცია მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

 • ჟურნალისტური განათლება: სწავლების ახალი მეთოდები და სტანდარტები;
 • ჟურნალისტიკის კურუკულუმის გამოწვევები: გამოცდილების საუკეთესო მაგალითები;
 • ჟურნალისტიკის სკოლების აკრედიტაცია: ხარისხის გამოწვევები;
 • აკადემიური განათლება, შრომის ბაზრის მოთხოვნები და დასაქმება;
 • პრაქტიკული გამოცდილების ტრანსფერი სწავლების პროცესში;
 • ჟურნალისტიკის ეთიკა და მედიასამართალი;
 • მედიის კრიტიკა;
 • სხვა.

კონფერენციის ჩატარების ადგილი: კავკასიის მედიის სკოლა (თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. 10)

მნიშვნელოვანი თარიღები და დედლაინები:

 • აბსტრაქტების მიღება: 30 სექტემბერი, 2016.
 • აბსტრაქტები გამოაგზავნეთ ელ-ფოსტაზე: info@mcerc.ge
 • შეტყობინება განხილვის შედეგის შესახებ: 7 ოქტომბერი.
 • სამუშაო ენა: ინგლისური